dodany: 04.10.2012 | tagi: ,

Autor:

AFCEA Global Intelligence Forum

0
AFCEA Global Intelligence Forum

The AFCEA Global Intelligence Forum to otwarta konferencja, podczas której prawie 30 międzynarodowych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i informacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, bada zmieniającą się rolę informacji w kontekście różnych aktualnych problemów.

W swoim wystąpieniu Jewgienij Kasperski, założyciel i prezes Kaspersky Lab, przedstawił ramy niezbędne do zrozumienia przestrzeni cybernetycznej oraz unikatowych wyzwań i możliwości, jakie stwarza ona dla rządów, przemysłu i użytkowników, w oparciu o doświadczenia ostatniej dekady. Określił również, jaka współpraca jest niezbędna pomiędzy różnymi podmiotami na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Jewgienij wziął również udział w zorganizowanym w ramach konferencji okrągłym stole zatytułowanym Dokąd zmierzamy z punktu, w którym się obecnie znajdujemy, podczas którego podkreślił znaczenie współpracy między firmami.

Streszczając główny temat swojej prezentacji podczas konferencji, Jewgienij Kasperski powiedział:

Dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla budowy bezpiecznej przestrzeni cybernetycznej ma współpraca między firmami i rządami. Z jednej strony, sektor prywatny jest inkubatorem technologii stanowiących bodziec do szybkich zmian w cyberprzestrzeni, przez co biznes ma do odegrania krytyczną rolę w opracowaniu nowej infrastruktury obrony oraz strategii przeciwko globalnym cyberzagrożeniom. Z drugiej strony, rządy powinny być otwarte na współpracę w zakresie tworzenia pozytywnego środowiska dla takich zmian przy jednoczesnym formułowaniu uniwersalnych zasad gry dla przestrzeni cybernetycznej. Tylko dzięki powszechnej, otwartej i dobrowolnej współpracy zdołamy utrzymać postęp w kierunku zapewnienia jak największego bezpieczeństwa globalnej przestrzeni cybernetycznej. 

O AFCEA International

Ustanowiona w 1946 r., AFCEA International (The Armed Forces Communications and Electronics Association) to organizacja non-profit, która zapewnia swoim członkom forum umożliwiające etyczną wymianę informacji i ma na celu podnoszenie wiedzy poprzez zgłębianie istotnych kwestii w zakresie technologii informacyjnych, komunikacji i elektroniki dla społeczności z branży obrony, bezpieczeństwa narodowego oraz wywiadu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie www.afcea.org.

Redaktor działu aktualności WebSecurity.pl. Pasjonat komputerów od czasów epoki "bezmyszkowej".

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *