11.1221

Konferencja Inside Standard 2012

W dniach 21 – 22 listopada 2012 r. w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się Pierwsza Polsko – Niemiecka Konferencja INSIDE STANDARD 2012 na temat normalizacji jako podstawy bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z regulacjami prawnymi dla systemów informacyjnych.

Konferencja jest nowatorską inicjatywą dwóch Komitetów Technicznych: KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych oraz DIN NA 043-01-27 IT-Sicherheitsverfahren – zajmujących się normalizacją w obszarze bezpieczeństwa oraz przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań stojących przed bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i Niemiec zajmujących się tą tematyką.

Zakres konferencji obejmuje badania i projekty wdrożeniowe w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w złożonych systemach, a w szczególności: innowacyjne i skuteczne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego wykorzystujące normy i najlepsze praktyki; nowe technologie wyznaczające nowe kierunki normalizacji w obszarze bezpieczeństwa informacji i prywatności; opisy zakończonych sukcesem wdrożeń rozwiązań o zasięgu transgranicznym, zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej.

W dwudniowym spotkaniu wezmą udział polscy i niemieccy specjaliści, menedżerowie, konsultanci, eksperci normalizacyjni, badacze, naukowcy, studenci, doktoranci bezpośrednio lub pośrednio działający w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, prywatności oraz zgodności z regulacjami prawnymi w złożonych systemach informacyjnych. Więcej informacji na stronie: www.insidestandard.org

Miejsce: Słubice
Wstep: Bezpłatny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *