dodany: 18.03.2013 | tagi: , ,

Autor:

Konsultacje Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

0

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do otwartych konsultacji projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w skr. PZIP). Celem konsultacji jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje trwają do 22 kwietnia 2013 r.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.

Wskazuje na obszary, które wymagają interwencji w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Chodzi o e-usługi publiczne, informatyzację urzędów oraz wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji, a także wspieranie rozwoju cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego.

Rolą Programu nie jest opisywanie szczegółów usług czy projektów, które pojawią się do 2020 roku, ale pokazanie celów i spodziewanych efektów oraz sposobu dojścia do nich. Wskazuje również, jak monitorować, czy zamierzone rezultaty są osiągane. Nikt z nas nie wie dziś, jakie rozwiązania techniczne będą dostępne w 2020 r. Zakładamy więc, że Program podlegać będzie aktualizacji, stosownie do technologicznych, organizacyjnych i społecznych zmian.

Dziś nasze państwo świadczy obywatelom wiele e-usług (Program je opisuje). Rzecz w tym, że często systemy teleinformatyczne urzędów i instytucji nie zawsze współpracują ze sobą, co sprawia, że dane obywatela zapisane w jednym urzędzie nie są dostępne w innym. Same usługi są często zdecentralizowane, wymagają od obywatela szczegółowej wiedzy, o tym, co, gdzie, i jak można załatwić.

Chcemy, by było inaczej: by obywatel nie musiał podawać danych, które administracja już posiada, i żeby nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług i dostosowywać się do różnych systemów. E-usługi są tworzone dla obywatela i mogą być współtworzone przez obywateli (Program pokazuje, jak chcemy to zrobić).

Przedstawiając projekt tego dokumentu chcielibyśmy poznać Państwa opinię w następujących kwestiach:

  • Czy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – jako dokument o charakterze strategicznym – podejmuje najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju elektronicznej administracji?
  • Jakie kwestie wymagają doprecyzowania lub wyjaśnienia w kontekście procesu informatyzacji administracji publicznej?
  • Czy rozwiązania zaproponowane w PZIP mogą przyczynić się do poprawy komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną?
  • Czy propozycje usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną, przedstawionych w PZIP są dla Państwa satysfakcjonujące?

Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji Programu. Ma on zostać przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Stanie się dokumentem obowiązującym administrację i będzie podstawą do podejmowania decyzji finansowych.

Gdzie zgłaszać uwagi?

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, drogą mailową pzip[at]mac.gov.pl , za pomocą skrzynki podawczej ePUAP oraz pocztą tradycyjną pod adresem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

avatar
WebSecurity.pl to największy w Polsce portal o bezpieczeństwie sieciowym.
WebSecurity.pl to codziennie aktualizowane źródło najnowszych informacji i interesujących artykułów z zakresu bezpieczeństwa IT. Na WebSecurity.pl dzielimy się z Wami wiedzą (know-how) i umiejętnościami (how-to), publikując pomocne wskazówki, porady, kursy i tutoriale. Na portalu znajdziecie także prezentacje sprzętu oraz recenzje oprogramowania. WebSecurity.pl to również baza najciekawszych i najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *