dodany: 19.02.2013 | tagi: , ,

Autor:

Co przyniesie nowa ustawa o informatyzacji?

0

Do 8 marca MAC czeka na opinie i uwagi w sprawie  projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. To druga publiczna konsultacja w tej sprawie – latem 2012 r. konsultowane były założenia do projektu. Uwagi i opinie pomogły przygotować projekt.

Projekt dostępny jest na:

W toku konsultacji założeń padły liczne głosy krytykujące ograniczony charakter proponowanych zmian. Projekt ten ma przygotować grunt pod poważniejsze zmiany – chodzi w nim o zmianę tych przepisów, które dziś utrudniają kontakty obywateli z urzędem i uniemożliwiają upowszechnianie już dostępnych e-usług.

Najważniejsze zmiany, tak jak przedstawiono to w toku konsultacji projektu założeń, to:

1. Projektowana ustawa ma ułatwiać obywatelom i przedsiębiorcom kontakt drogą elektroniczną – bez konieczności wychodzenia z domu czy z pracy – z administracją publiczną i sądami administracyjnymi.

2. Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Formularze nie spełniające wyznaczonych standardów będą mogły być usuwane z e-PUAP (portalu usług publicznych), by nie myliły obywateli.

3. Zostanie też wprowadzony obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez podmioty publiczne elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej określone standardy (publikowane w repozytorium interoperacyjności).

4. Podmioty udostępniające usługi na ePUAP będą zobowiązane do ich aktualizacji stosownie do wprowadzanych zmian prawnych.

5. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego mają na celu poszerzenie możliwości realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną.

Dopuszczona zostanie forma dokumentu elektronicznego przy:

a) udzielaniu pełnomocnictwa procesowego,
b) składaniu zeznań lub wyjaśnień,
c) elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną,
d) sporządzeniu przez urzędnika adnotacji,
e) wezwaniu na rozprawę.

6. MAC ma też rozszerzyć przedmiot zgody strony lub uczestnika postępowania na komunikację drogą elektroniczną. Dziś przyjmuje się, że taka zgoda musi być wyrażana odrębnie w każdym toczonym postępowaniu administracyjnym. MAC chce wprowadzić nowy rodzaj zgody, która dotyczyć będzie stałego komunikowania się z obywatelem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w przypadku każdej następnej załatwianej sprawy.

 • Także sama instytucja publiczna będzie mogła drogą elektroniczną zwracać się o wyrażanie zgody na korzystanie ze znanego jej adresu elektronicznego obywatela. Dziś żeby zwrócić się do uczestnika postępowania elektronicznie z takim zapytaniem, organ musi posiadać już zgodę na komunikację elektroniczną.
 • Chcemy wprowadzić podstawę prawną umożliwiającą stronie elektronicznego wglądu w akta sprawy.
 • Zakładamy też, że w postępowaniach przed organami administracjami publicznej będzie można posługiwać się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych (o ile nie ma możliwości uzyskania ich w wersji elektronicznej), po ich elektronicznym uwierzytelnieniu (wysyłając je trzeba będzie się „podpisać” kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP).

W razie uzasadnionych wątpliwości zawsze urząd będzie mógł zażądać oryginału w postaci papierowej.

7. Propozycje w zakresie zmieniającym Ordynację Podatkową dotyczą zmian analogicznych do Kpa, tj.:

 • rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • wprowadzenia możliwości elektronicznego wglądu w akta sprawy;
 • dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników;
 • dopuszczenia formy elektronicznej m. in. dla wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji czy też złożenia wyjaśnień lub zeznań.

8. Brak informatyzacji procedury sądowoadministracyjnej negatywnie wpływa nie tylko na funkcjonowanie sądów administracyjnych, ale także na działalność samej administracji publicznej. Nawet jeżeli organ administracji publicznej używa komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, to na potrzeby sprawy sądowoadministracyjnej musi przenosić elektroniczne dokumenty na papier.

Planowane jest więc umożliwienie zastosowania nowych technologii w tymże postępowaniu, które pozwolą na:

 • utrwalenie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu albo do organu administracji publicznej, w przypadku przekazywanych za jego pośrednictwem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • elektroniczny wgląd w akta sprawy;
 • utrwalenie pism sądu w postaci elektronicznej oraz ich doręczanie uczestnikom postępowania;
 • wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami.

 

W toku konsultacji MAC chce m.in. dowiedzieć się:

 • na jakie jeszcze utrudnienia w relacjach obywateli z urzędami należy zwrócić uwagę;
 • jakie zmiany są konieczne, by ułatwić obywatelom korzystanie z portalu usług publicznych ePUAP.

 

Projekt otrzymują do konsultacji następujące organizacje:

1. Polskie Towarzystwo Informatyczne;

2. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;

3. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji;

4. Polski Komitet Normalizacyjny;

5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

6. Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej;

7. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactiye Adyertising Bureau Polska;

8. Internet Society Poland;

9. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej;

10. Fundacja Panoptykon;

11. Związek Banków Polskich;

12. Poczta Polska SA;

13. Instytut Logistyki i Magazynowania.

avatar
WebSecurity.pl to największy w Polsce portal o bezpieczeństwie sieciowym.
WebSecurity.pl to codziennie aktualizowane źródło najnowszych informacji i interesujących artykułów z zakresu bezpieczeństwa IT. Na WebSecurity.pl dzielimy się z Wami wiedzą (know-how) i umiejętnościami (how-to), publikując pomocne wskazówki, porady, kursy i tutoriale. Na portalu znajdziecie także prezentacje sprzętu oraz recenzje oprogramowania. WebSecurity.pl to również baza najciekawszych i najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *