dodany: 14.03.2013 | tagi: , ,

Autor:

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej

0

MAC przedstawił do konsultacji nowy dokument, który jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony podstawowych praw osobom korzystającym z Internetu oraz przygotowanie cyberprzestrzeni państw członkowskich Unii Europejskiej na poważne incydenty lub ataki cybernetyczne. Wymaga to koordynacji działań oraz współpracy wszystkich partnerów. Dokument jest dostępny w PDF-ie.

Dokument opisuje szczegółowy schemat ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie UE. Mają one służyć rozwijaniu współpracy między państwami członkowskimi, a sektorem prywatnym.

Strategia zakłada również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu ustanowienie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji na poziomie krajowym.

Równie istotnym celem zaproponowanego dokumentu jest doprowadzenie do sytuacji, w której podmioty działające w kluczowych dziedzinach dokonują oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego, na jakie są narażone, zapewniają niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych przy użyciu odpowiednich strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz wymieniają się informacjami z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Podmioty te będą zobowiązane do zgłaszania właściwym organom krajowym ds. bezpieczeństwa sieci i informacji incydentów mających znaczący wpływ na ciągłość podstawowych usług. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji powinny współpracować i wymieniać się informacjami z innymi organami regulacyjnymi, w szczególności z organami ochrony danych osobowych.

 

Autorzy dokumentu stawiają sobie opisane w dokumencie cele :

 • ustalenie zasad bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne,
 • ochronę praw podstawowych, wolności wypowiedzi, danych osobowych i prywatności, przy zachowaniu dostępu dla wszystkich stron,
 • demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią.

 

Dokument zawiera również strategiczne priorytety i działania niezbędne do zrealizowania powyższych celów:

 • Osiągnięcie odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 • Radykalne ograniczenie cyberprzestępczości.
 • Opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (w skr. WPBiO).
 • Rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii.

 

Autorzy dokumentu kładą bardzo duży nacisk na koordynację między polityką bezpieczeństwa cyberprzestrzeni a wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony:

 • Opracowanie polityki obronnej i rozbudowa zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
 • Rozbudowę zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.
 • Włączanie kwestii dotyczących cyberprzestrzeni do polityki zewnętrznej UE oraz do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 • Koordynacja między właściwymi organami ds. bezpieczeństwa sieci i informacji/CERT, organami egzekwowania prawa i organami obrony.

Autorzy dokumentu podkreślają, że w przypadku niepodjęcia znaczących działań mających na celu poprawę zdolności, zwiększenie zasobów i usprawnienie procedur wykorzystywanych przez podmioty publiczne i prywatne w celu zapobiegania incydentom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, wykrywania ich oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia, Europa pozostanie osłabiona.

Uwagi proszę przekazywać do dnia 20 marca pod adresem poczty elektronicznej: marlena.niewiadomska[at]mac.gov.pl

avatar
WebSecurity.pl to największy w Polsce portal o bezpieczeństwie sieciowym.
WebSecurity.pl to codziennie aktualizowane źródło najnowszych informacji i interesujących artykułów z zakresu bezpieczeństwa IT. Na WebSecurity.pl dzielimy się z Wami wiedzą (know-how) i umiejętnościami (how-to), publikując pomocne wskazówki, porady, kursy i tutoriale. Na portalu znajdziecie także prezentacje sprzętu oraz recenzje oprogramowania. WebSecurity.pl to również baza najciekawszych i najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *