Artykuły dotyczące tematu: backup

dodany: 24.07.2013 | tagi: , , ,

85% firm ma problemy związane z tworzeniem kopii zapasowych

0

Firma Veeam® Software, innowacyjny dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, replikacji i zarządzania wirtualizacją w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, przedstawiła wyniki pierwszego badania dotyczącego ochrony danych w środowiskach wirtualnych w sektorze MŚP (z ang. „SMB Virtualization Data Protection Report”).

Niezależna ankieta, w której wzięło udział 500 małych i średnich przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych i Europy, wykazała, że firmy te borykają się z poważnymi problemami związanymi z wysokimi kosztami utrzymania, złożonością i brakami funkcjonalnymi dotychczasowych rozwiązań do ochrony danych w środowiskach wirtualnych. Wyniki wskazują, że 85% firm z sektora MŚP boryka się z problemami dotyczącymi kosztów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych, 83% wskazuje na braki funkcjonalne, a 80% uznaje dostępne rozwiązania za zbyt skomplikowane. Oznacza to, że odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają obecnie problemów z ochroną danych nie przekracza 15%.

Małe i średnie firmy coraz częściej stają przed tymi samymi wyzwaniami dotyczącymi systemów informatycznych oraz problemami merytorycznymi, co duże przedsiębiorstwa. Każde zakłócenie działania infrastruktury informatycznej może mieć poważne konsekwencje. Aż 1 na 6 operacji odtwarzania danych w małych i średnich firmach kończy się niepowodzeniem. Oznacza to, że problem ochrony danych jest dla sektora MŚP tykającą bombą z opóźnionym zapłonem

— powiedział Ratmir Timashev, prezes i dyrektor generalny firmy Veeam.

Przeprowadzone badanie pokazało, z jak wieloma problemami każdego dnia zmagają się firmy.

W przypadku firm z sektora MŚP przywracanie serwerów wirtualnych przebiega tylko nieznacznie szybciej, niż przywracanie serwerów fizycznych (odpowiednio 4 godziny i 21 minut oraz 4 godziny i 51 minut). Równocześnie odtwarzanie pojedynczych plików, takich jak wiadomości poczty elektronicznej może trwać nawet 12 godzin i 8 minut. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że 62% małych i średnich firm musi często odtwarzać więcej danych, niż jest to niezbędne do odzyskania pojedynczego pliku lub elementu aplikacji.

Co więcej, w przypadku 67% przedsiębiorstw narzędzia do tworzenia kopii zapasowych korzystają z agentów, co komplikuje ich obsługę. Aż 76% takich firm skarży się na trudności związane z zarządzaniem agentami, problemy z wydajnością oraz zbyt częste błędy przy tworzeniu kopii zapasowych i odtwarzaniu danych.

Przestoje wynikające z awarii systemów informatycznych generują koszty w wysokości co najmniej 150 tys. dolarów za każdą godzinę – uważa tak aż 41% respondentów. Biorąc pod uwagę podawany czas odtwarzania danych, każda przerwa w pracy może kosztować nawet 600 tys. USD.

W przypadku więcej niż 1 na 6 (17%) operacji odtwarzania danych z kopii zapasowych występują problemy, które powodują wydłużenie czasu odtwarzania i wzrost kosztów przestojów. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ zaledwie 8% kopii zapasowych jest testowanych.

Zdaniem 63% firm z sektora MŚP, efektywność posiadanych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych będzie spadać wraz ze wzrostem ilości danych i liczby serwerów w przedsiębiorstwie. W odpowiedzi na trudności wynikające z zarządzaniem i ochroną infrastruktury małe i średnie przedsiębiorstwa poszukują sposobów na rozwiązanie powyższych problemów: 55% z nich planuje zmianę narzędzia do tworzenia kopii zapasowych serwerów wirtualnych w okresie objętym badaniem, przy czym średni termin wymiany wynosi zaledwie 10 miesięcy. Wśród powodów, dla których firmy chcą wymienić obecne narzędzia, są między innymi: wysokie całkowite koszty eksploatacji (46%), złożoność (44%) oraz braki funkcjonalne, które uniemożliwiają na przykład dotrzymanie zobowiązań w zakresie czasu odtwarzania — RTO (30%) oraz czasu upływającego od momentu utworzenia ostatniej kopii zapasowej — RPO (21%). Równolegle mamy również do czynienia z coraz większym rozpowszechnieniem wirtualizacji — obecnie serwery wirtualne stanowią 52% infrastruktury informatycznej, ale w ciągu najbliższych dwóch lat udział ten wzrośnie do 63%. To z kolei może pociągnąć za sobą wzrost liczby serwerów objętych ochroną. Obecnie proces tworzenia kopii zapasowych obejmuje 67% środowisk wirtualnych, co oznacza, że niemal jedna trzecia infrastruktury wirtualnej małych i średnich przedsiębiorstw pozostaje niechroniona.

Wirtualizacja wydatnie przyczyniła się do udostępnienia małym i średnim przedsiębiorstwom narzędzi informatycznych, dzięki którym mogą wprowadzać w życie nowe modele działalności. Należy jednak pamiętać, że rozbudowa infrastruktur informatycznych nie jest jedyną zaletą wirtualizacji. Jeśli małe i średnie firmy zdołają rozpoznać i rozwiązać obecne problemy w dziedzinie ochrony danych, to będą mogły również skorzystać z całej gamy bardziej zaawansowanych technik dzięki skalowalności i szybkości, jakie oferuje wirtualizacja. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą na przykład pozwolić sobie na korzystanie z niedostępnych wcześniej technik, takich jak replikacja, które umożliwiają znaczne skrócenie przestojów w przypadku poważnej awarii i obniżenie związanych z tym kosztów. Podobnie jest w przypadku pozyskiwania materiału dowodowego w postaci korespondencji elektronicznej. Obecnie rozwiązania takie są dla 65% firm z sektora MŚP zbyt kosztowne, ale wkrótce mogą stać się bardziej dostępne dzięki możliwości szybszego, prostszego i bardziej niezawodnego odtwarzania pojedynczych wiadomości e-mail lub innych plików. Dopiero zaczynamy odkrywać zalety wirtualizacji. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, małe i średnie firmy muszą dostosować swoje strategie ochrony danych do nowej sytuacji

— powiedział Ratmir Timashev

Źródło: Veeam

dodany: 20.06.2013 | tagi: ,

Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy

1
Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy

Konferencja poświęcona systemom backupu i archiwizacji, służącymi do ochrony zasobów firmowych.

Przykładowe wykłady i prelegenci:

 • Piotr Chmiel, Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością, T-mobileBackup danych: o czym pamiętać i co warto wiedzieć
 • Paweł Maczka, Dyrektor IT, Szef Działu Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych, Członek Zarządu, Infonet Projekt /IBMTSMbox – Backup Appliance Build for Recovery Speed

Proponowana tematyka konferencji:

 • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
 • backup systemów operacyjnych,
 • backup on-line,
 • rozwiązania storage’owe,
 • archiwizacja dokumentów w ramach e-usług,
 • outsourcing usług archiwizacyjnych,
 • zagadnienia prawne.

Udział jest BEZPŁATNY dla:

 • dyrektorów/kierowników działów IT, bezpieczeństwa
 • oficerów bezpieczeństwa,
 • osoby odpowiedzialne za politykę ciągłości działania,
 • osoby zarządzające z branż: ubezpieczeniowej, usługowej, bankowości, handlu, przemysłu, telekomunikacji, energetyki, administracji publicznej.

Udział jest PŁATNY dla:

 • pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za udział w konferencji wynosi 1 000 zł + 23% VAT za osobę.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja

dodany: 14.06.2013 | tagi: , , ,

UniBackup – backup w chmurze od Unizeto Technologies

13

Unizeto Technologies uruchomiło usługę backupu online – UniBackup pozwalającą na wygodne sporządzanie i bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych danych.

Liczba i znaczenie przechowywanych danych rosną w szybkim tempie. Co więcej mamy do czynienia również z coraz trudniejszym zapewnieniem ochrony zawartości różnorodnych nośników pamięci, np. jak podają wyniki badań IDC z 2012 r., aż 89% firm doświadczyło utraty sprzętu komputerowego razem z zapisanymi danymi. UniBackup pozwala na rozwiązanie kwestii ochrony danych poprzez sporządzanie i przechowywanie kopii zapasowych na serwerach ulokowanych w Centrum Danych Unizeto Technologies znajdującym się na terytorium Polski.

Obecnie standardowe metody ochrony danych przestały być wystarczające. Gwarantem pełnego bezpieczeństwa jest wykorzystanie backupu w chmurze, który zapewnia ponadto elastyczny dostęp do zapisanych plików z dowolnego miejsca na świecie

– mówi Paweł Owczarek, Dyrektor Centrum Danych Unizeto Technologies.

Rozwiązanie opiera się na oprogramowaniu instalowanym na danym komputerze, które może w pełni automatycznie wykonywać zdefiniowane kopie bezpieczeństwa z określonym przez użytkownika harmonogramem. Dane po zaszyfrowaniu na komputerze klienta są przesyłane bezpiecznym kanałem do  Centrum Danych Unizeto Technologies oraz do ośrodka zapasowego znajdującego się w niezależnej lokalizacji.

UniBackup jest dostępny w trzech wariantach: Home – dla klientów indywidualnych, Business – dla firm oraz Enterprise – dla największych przedsiębiorstw. Wszystkie pakiety posiadają bezpłatny 14-dniowy okres testowy. Co więcej Unizeto Technologies zapewnia opcję bezpłatnego konta o pojemności 2 GB bez ograniczeń czasowych. Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie backup.unizeto.pl.

 

Źródło: Unizeto Technologies

dodany: 21.05.2013 | tagi: ,

Systemy backupu i archiwizacji w firmie – konferencja

0

20 czerwca 2013 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona sposobom ochrony zasobów w firmie, takim jak backup czy archiwizacja pt. „Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”.

Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się, jak skrócić nawet 10-krotnie czas wykonywania backupu czy poznać nowoczesne mechanizmy optymalizacji backupu.  Inne tematy, poruszane podczas spotkania, to: backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów, backup systemów operacyjnych, backup on-line, rozwiązania storage’owe, archiwizacja dokumentów w ramach e-usług, outsourcing usług archiwizacyjnych i zagadnienia prawne.

Konferencja to również wartościowe wykłady. Swój udział, jako prelegenci, potwierdzili już: Piotr Chmiel, Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością w T-mobile, którego wykład zatytułowany jest: Backup danych: o czym pamiętać i co warto wiedzieć, a także Paweł Maczka, Dyrektor IT, Szef Działu Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych, Członek Zarządu, Infonet Projekt/IBM z wykładem pt. TSMbox – Backup Appliance Build for Recovery Speed.

Konferencja skierowana jest do: dyrektorów/kierowników działów IT i/lub bezpieczeństwa, oficerów bezpieczeństwa, osób odpowiedzialnych za politykę ciągłości działania oraz osób zarządzających z branż: ubezpieczeniowej, usługowej, bankowości, handlu, przemysłu, telekomunikacji, energetyki, administracji publicznej.

Portal WebSecurity jest patronem medialnym wydarzenia.

Strona konferencji

Kontakt z organizatorem

Rejestracja

Szczegóły: kalendarium WebSecurity

Organizator konferencji:

multi_train_150

dodany: 23.04.2013 | tagi: ,

Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy

0
Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy

Już po raz czwarty w Warszawie odbędzie się debata poświęcona kwestiom bezpieczeństwa naszych danych. Zaproszeni eksperci odpowiedzą na pytania gości, a także przedstawią narzędzia, na których sami pracują.

Strona konferencji

Udział jest BEZPŁATNY* dla ww osób. Ilość miejsc jest ograniczona.

Udział jest płatny* dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych.

Opłata za osobę wynosi 1 000 zł + 23%VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

 

Kontakt z organizatorem:

Agnieszka Różnicka
Koordynator Projektu
tel. 22/ 101 33 45
fax. 22/ 244 25 37
e-mail. agnieszka.roznicka@multitrain.pl

dodany: 17.04.2013 | tagi: ,

„Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”

0
„Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”

„Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy” to czwarta edycja konferencji poświęconej nowoczesnym systemom i narzędziom automatycznej archiwizacji.

Proponowana tematyka konferencji:

 • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
 • backup systemów operacyjnych,
 • backup on-line,
 • rozwiązania storage’owe,
 • archiwizacja dokumentów w ramach e-usług,
 • outsourcing usług archiwizacyjnych,
 • zagadnienia prawne.

Udział jest płatny:

Jeśli reprezentują Państwo firmę, która dostarcza usługi, rozwiązania informatyczne lub technologiczne z zakresu backupu i archiwizacji – opłata za udział w konferencji wynosi 1 000 zł + 23% VAT za osobę.
Organizator: Multitrain

dodany: 17.04.2013 | tagi: ,

Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy

0
Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy

„Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy” to czwarta edycja konferencji poświęconej nowoczesnym systemom i narzędziom automatycznej archiwizacji.

Proponowana tematyka konferencji:

 • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
 • backup systemów operacyjnych,
 • backup on-line,
 • rozwiązania storage’owe,
 • archiwizacja dokumentów w ramach e-usług,
 • outsourcing usług archiwizacyjnych,
 • zagadnienia prawne.

Udział jest płatny:

Jeśli reprezentują Państwo firmę, która dostarcza usługi, rozwiązania informatyczne lub technologiczne z zakresu backupu i archiwizacji – opłata za udział w konferencji wynosi 1 000 zł + 23% VAT za osobę.

dodany: 02.04.2013 | tagi: ,

Jak wiele danych udaje się odzyskać po awarii?

0
Jak wiele danych udaje się odzyskać po awarii?

Jak wiele z utraconych danych uda się odzyskać po awarii? Jakie koszty poniesiemy w związku z tym procesem? Jak można tego uniknąć? Te pytania zadaje sobie wiele przedsiębiorców i osób prywatnych. Wszyscy chcemy, żeby nasze dane były bezpieczne.

O tym, jak bardzo ważne są to kwestie świadczy fakt, że debata „Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”, odbędzie się już po raz czwarty – 23 kwietnia 2013 roku, w Warszawie.

Osoby, które wezmą w niej udział, będą mogły zadać pytania ekspertom w zakresie backupu i archiwizacji. Specjaliści zaprezentują także narzędzia, na których sami pracują. Uzupełnieniem całości konferencji będzie przedstawienie przez partnerów konferencji: Infonet Projekt, IBM i Ferro Softwear, najnowszych rozwiązań, dzięki którym minimalizuje się ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego – najczęstszej przyczyny utraty danych.

Konferencja skierowana jest do: dyrektorów/kierowników działów IT czy bezpieczeństwa, oficerów bezpieczeństwa, osób odpowiedzialnych za politykę ciągłości działania i przedstawicieli z branż: ubezpieczeniowej, usługowej, bankowości, handlu, przemysłu, telekomunikacji, energetyki i administracji publicznej.

Portal WebSecurity jest patronem medialnym wydarzenia.

Proponowana tematyka konferencji:

 • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
 • backup systemów operacyjnych,
 • backup on-line,
 • rozwiązania storage’owe,
 • archiwizacja dokumentów w ramach e-usług,
 • outsourcing usług archiwizacyjnych,
 • zagadnienia prawne.

Strona konferencji

Więcej informacji: kalendarium WebSecurity.

Organizator konferencji:

multi_train_150

dodany: 20.03.2013 | tagi: , ,

Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych

0
Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych

Konferencja Backup & Storage Systems  umożliwia uczestnikom zaprezentowanie swoich rozwiązań w zakresie systemów archiwizacji i odzyskiwania danych.

Proponowane zagadnienia:

 • zastosowanie i zalety systemów storage,
 • zarządzanie architekturą storage,
 • wydajność, bezpieczeństwo oraz wytrzymałość na katastrofy systemów storage,
 • mobilne rozwiązania storage oraz back-up online,
 • Green Storage,
 • backup i archiwizacja danych,
 • deduplikacja danych,
 • systemy centralnej kopi zapasowej,
 • backup systemów operacyjnych,
 • pamięci masowe – macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, streamery, systemy NAS,
 • sieci SAN (FC, iSCSI),
 • systemy wysokiej dostępności i procedur Disaster Recovery,
 • konsolidacja zasobów serwerowych dyskowych i migracje danych.


Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają osoby odpowiedzialne za:

 • zarządzanie centrami danych,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w organizacji,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz systemów ochrony danych i zasobów firmy,
 • zarządzanie zmianami,
 • rozwój IT w danej firmie.

w szczególności:

 • szefów działów IT,
 • prezesów i członków zarządu ds. IT,
 • pełnomocników i doradców zarządu,
 • dyrektorów i kierowników technicznych,
 • dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,
 • oficerów bezpieczeństwa,
 • kierowników projektów,
 • analityków oraz inżynierów systemowych,
 • administratorów systemów IT oraz sieci,
 • dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,
 • dyrektorów i kierowników IT,
 • dyrektorów i kierowników finansowych,
 • Business Continuity Managerów.

Podczas konferencji zostaną rozlosowane cenne nagrody! A wśród nich: tablet multimedialny 10’1″ Android, podwójne bilety do kina i licencja na 10 stanowisk Ferro Backup System.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Więcej informacji: Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych

dodany: 14.03.2013 | tagi: , ,

Portal WebSecurity patronem medialnym konferencji: „Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych”

0
Portal WebSecurity patronem medialnym konferencji: „Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych”

Miło nam powiadomić, że zostaliśmy patronem medialnym konferencji „Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych”, która odbędzie się 20 marca 2013 roku w Warszawie.

W przedsiębiorstwie utrata danych biznesowych może mieć katastrofalne skutki. Zatem ważne jest, aby zapewnić rozwiązania umożliwiające przechowywanie kopii oraz zarządzanie nimi. Oprogramowanie takie umożliwia automatyzację procesów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych biznesowych szybko, bezpiecznie i wydajnie. Konferencja Backup & Storage Systems  umożliwia uczestnikom zaprezentowanie swoich rozwiązań w zakresie systemów archiwizacji i odzyskiwania danych.

Proponowane zagadnienia:

 • zastosowanie i zalety systemów storage,
 • zarządzanie architekturą storage,
 • wydajność, bezpieczeństwo oraz wytrzymałość na katastrofy systemów storage,
 • mobilne rozwiązania storage oraz back-up online,
 • Green Storage,
 • backup i archiwizacja danych,
 • deduplikacja danych,
 • systemy centralnej kopi zapasowej,
 • backup systemów operacyjnych,
 • pamięci masowe – macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, streamery, systemy NAS,
 • sieci SAN (FC, iSCSI),
 • systemy wysokiej dostępności i procedur Disaster Recovery,
 • konsolidacja zasobów serwerowych dyskowych i migracje danych.


Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają osoby odpowiedzialne za:

 • zarządzanie centrami danych,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w organizacji,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz systemów ochrony danych i zasobów firmy,
 • zarządzanie zmianami,
 • rozwój IT w danej firmie.

w szczególności:

 • szefów działów IT,
 • prezesów i członków zarządu ds. IT,
 • pełnomocników i doradców zarządu,
 • dyrektorów i kierowników technicznych,
 • dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,
 • oficerów bezpieczeństwa,
 • kierowników projektów,
 • analityków oraz inżynierów systemowych,
 • administratorów systemów IT oraz sieci,
 • dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,
 • dyrektorów i kierowników IT,
 • dyrektorów i kierowników finansowych,
 • Business Continuity Managerów.

Podczas konferencji zostaną rozlosowane cenne nagrody! A wśród nich: tablet multimedialny 10’1″ Android, podwójne bilety do kina i licencja na 10 stanowisk Ferro Backup System.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Więcej informacji: Backup & Storage Systems – niezawodna ochrona danych

Organizator:

pure_grey