Artykuły dotyczące tematu: cyberprzestępstwa

dodany: 06.07.2013 | tagi: , ,

Będą większe kary za cyberprzestępstwa

1

Parlament Europejski zaakceptował propozycję nowego wymiaru kar dotyczących cyberprzestępczości. Oprócz tego wprowadzono nowe zasady, które mają zapewnić lepszą współpracę między sądami i policją na terenie całej Unii Europejskiej.

Za wprowadzeniem nowych przepisów głosowało 541 eurodeputowanych, natomiast 91 zgłosiło sprzeciw. Zaledwie 9 wstrzymało się od decyzji.

Dyrektywa ta stanowi aktualizację przepisów z 2005 roku i należy się spodziewać, że w niedługim czasie zostanie ona zaakceptowana przez Radę. Gdy to nastąpi, kraje członkowskie będą miały 2 lata na wprowadzenie nowych przepisów w życie.

Nowe przepisy wymagają na krajach członkowskich wprowadzenia maksymalnych kar nie mniejszych niż 2 lata pozbawienia wolności dla cyberwłamywaczy. Przepisom tym będą także podlegać osoby, które propagują, tworzą bądź sprzedają programy pomocne przy tego typu atakach.

Pojęcie „niskiej szkodliwości” będzie nadal funkcjonować i będzie wyłączone spod tego systemu kar, aczkolwiek definicja ta będzie zależna od konkretnego kraju.

Wyszczególniono także odrębne kary za używanie botnetów – w tym wypadku kara pozbawienia wolności będzie wynosić 3 lata.

Jeśli ktoś dokona włamania do głównych systemów państwowych musi się liczyć z karą 5 lat pozbawienia wolności. Ten sam wymiar kary przewidziany jest za przestępstwa o poważnych konsekwencjach i te dokonane przez organizacje przestępcze.

Nowością jest wprowadzenie 8-godzinnego terminu na udzielenie pomocy państwom członkowskim. Czas ten będzie liczony od momentu zgłoszenia cyberprzestępstwa.

Nowe sankcje karne nie ominęły także firm, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku nielegalnego zdobywania informacji o konkurencji, np. poprzez wynajęcie. Konsekwencje za tego typu działania mogą nawet doprowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do dokumentu 2010/0273(COD).