Artykuły dotyczące tematu: Kongers Wolności w Internecie

dodany: 07.02.2013 | tagi: , ,

O czym będzie mowa w czasie 2 Kongresu Wolności w Internecie?

0

Kongres spotyka się 13 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie o godz. 12. Po sesji plenarnej, którą otworzy min. Michał Boni i na której zostaną przedstawione efekty rocznych prac i ustalone nowe zadania, są planowane cztery panele dyskusyjne. Będzie również relacja online i na Twitterze (#2kwi). Dla zainteresowanych debatą obywateli przygotowano też 30 miejsc – zgłoszenia są zbierane od 7 lutego na stronie mac.gov.pl.

To kolejne duże spotkanie publiczne poświęcone szansom i zagrożeniom, jakie niosą przemiany cyfrowe. Pierwsze odbyło się 6 lutego 2012 r. w Kancelarii Premiera i poświęcone było sprawie ACTA. Kolejne, czyli pierwszy Kongres Wolności w Internecie, 5 marca 2012 r., postawił sobie już konkretne zadania, a zespoły ekspertów społecznych i z administracji wskazywali kolejne, starając się jednocześnie zaproponować rozwiązania lub sposoby dojścia do nich.

Co wynikło z ich pracy? Temu m.in. poświęcone będą panele i debata finalna.

Panel I: jakie podejście do prawa autorskiego w UE? Relacja i komentarze do stanu prac w Komisji Europejskiej

4 lutego Komisja Europejska rozpoczęła debatę „Licencje dla Europy”, w ramach której różne grupy interesariuszy mają dyskutować o problemach prawa autorskiego we współczesnym świecie. To realizacja zapowiedzi przeglądu prawa autorskiego, jaką Komisja złożyła w grudniu 2012 r. Wspiera ją trzech komisarzy UE – Neelie Kroes (agenda cyfrowa), Michel Barnier (rynek wewnętrzny) oraz Androulla Vassiliou (edukacja i kultura), którzy mówią, że prawa autorskie i nowe technologie mogą ze sobą współgrać, a ewentualne zmiany przynieść pozytywny wpływ na skuteczne stosowanie prawa, kreatywność oraz rozwój gospodarki internetowej.

Debata o problemach prawa autorskiego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym jest ważna z punktu widzenia zarówno twórców, jak i użytkowników, potrzebna jest nowa równowaga, która zapewni poszanowanie praw twórców przy wystarczającej swobodzie użytkowników.

Panel będzie okazją do zapoznania się z kierunkiem zainicjowanej przez KE inicjatywy i tym, jak ma wyglądać proces jej definiowania i oczekiwany rezultat.

Panel II: Modele biznesowe: jak wspierać rozwój gospodarki cyfrowej?

Korzyści ze stosowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (w skr. ICT) są szczególnie ważne w czasach spowolnienia gospodarczego, dają bowiem szansę zmniejszania dystansu do liderów w Europie.

Zmiany legislacyjne, które tworzą korzystne warunki rozwoju gospodarki cyfrowej, to przyjęte już zmiany w Prawie telekomunikacyjnym i ustawa dotycząca audiowizualnych usług medialnych na żądanie (w skr. VOD). Trwają prace nad modernizacją rozporządzenia w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, tak aby umożliwić szerszą niż dotychczas komunikację elektroniczną między dostawcą usług a abonentem. Bardzo istotne dla usług elektronicznych oraz całego sektora handlu elektronicznego są finalizowane właśnie prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poza rozwiązaniami dotyczącymi dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego przewiduje ona również deregulację w zakresie klasycznego handlu elektronicznego.

Podczas panelu będziemy zastanawiali się, jakie działania są teraz najważniejsze dla cyfrowej gospodarki.

Panel III: Prywatność w sieci – Jakie znaczenie ma rozporządzenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników?

Skuteczna ochrona danych osobowych jest kluczowa dla prywatności i poczucia bezpieczeństwa w sieci, zaś wyważona elastyczność przepisów ułatwia nam wszystkim załatwianie różnych spraw przez Internet, a przedsiębiorcom wdrażanie i tworzenie nowych modeli biznesowych.

Od czasu pierwszego Kongresu udało się wdrożyć część zgłoszonych postulatów: ograniczyć o połowę okres retencji danych czy znaleźć akceptowalne rozwiązanie w sprawie cookies. W Dubaju, gdzie międzynarodowa społeczność pracowała w grudniu 2012 r. nad zmianami w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych (w skr. ITR), Polska przeciwstawiła się skutecznie tworzeniem furtek do kontroli przepływu treści w Internecie.

Teraz kluczowa jest debata o propozycji rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. Prace nad nim prowadzone są w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, gdzie ścierają się przeciwstawne wizje.

Panel IV: Przełożenie polityki integracji cyfrowej na konkretne działania

Pierwsze postulaty zebrane po Kongresie w zeszłym roku zostały już włączone do przyjmowanych właśnie: Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Strategii Sprawne Państwo oraz Policy Paper 2020. Stawiamy na umiejętności obywateli (projekty jak „Cyfrowa Szkoła” i „Latarnicy Polski Cyfrowej”), podwyższamy też poprzeczkę podmiotom świadczącym usługi publiczne (przyjęte w maju 2012 r. przez rząd Krajowe Ramy Interoperacyjności zobowiązały je, by w ciągu trzech lat dostosowały swoje strony do potrzeb obywateli niepełnosprawnych).

Jakiego rodzaju działania i inicjatywy powinny być prowadzone, co wynika dla nas z polityk europejskich w sprawie integracji cyfrowej?

Zakończenie: Jaka współpraca na przyszłość? – Jak zmieniły się konsultacje? Co to jest Forum Partnerów Sieci?

Rok 2012 zmienił sposób prowadzenia konsultacji. Poza ściśle regulowanymi prawem konsultacjami społecznymi, z organizacjami, stowarzyszeniami czy związkami zawodowymi, uruchomiliśmy nowe kanały rozmowy, pozwalając każdemu zainteresowanemu obywatelowi zabierać głos. W czasie, gdy Ministerstwo Gospodarki pracowało nad swą platformą konsultacyjną, administracja zaczęła korzystać z narzędzia społecznego – portalu mamzdanie.org.pl.

Ten nowy rodzaj współpracy sprawdził się przy negocjacjach Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (w skr. ITR) , bo dzięki wcześniejszym konsultacjom publicznym delegacja polska pojechała na spotkanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w Dubaju w grudniu 2012 r. wyposażona w bardzo silny mandat, co zdecydowało o roli, jaką Polska odegrała na tym spotkaniu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Polska była pierwszym krajem, który przedstawił do powszechnych publicznych konsultacji tekst zmian w ITR.

Zespól ekspertów społecznych i z administracji przygotował tymczasem Kodeks Konsultacji. Dokument został zarekomendowany do stosowania przez Radę Ministrów w programie Lepsze Regulacje. MAC wdrożył już Kodeks Konsultacji do stosowania u siebie.

W tej sesji krótko przedstawimy zasady Kodeksu Konsultacji oraz plany rozwoju konsultacji z Programu Lepsze Prawo. Przedstawimy również Platformę Konsultacji wdrażaną obecnie przez Ministerstwo Gospodarki.

Poinformujemy również o powołaniu „Forum Partnerów Sieci” – zespołu przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, w którym na bieżąco będą omawiane kwestie istotne dla wolności w Internecie, społeczeństwa cyfrowego oraz gospodarki cyfrowej.

Drugi Kongres Wolności w Internecie zacznie się o godz. 12, a pierwsze panele – o godz. 13. Zakończenie spotkania planowane jest na godz. 17.

UWAGA! Na 2. Kongres zaproszono aktywnych uczestników dotychczasowej debaty i warsztatów. Przygotowano też 30 miejsc dla zainteresowanych obywateli. Zgłoszenia są zbierane na stronie mac.gov.pl od  7 lutego, od godz. 12, do piątku, do godz.12.

Decyduje kolejność zgłoszeń.