Artykuły dotyczące tematu: Unia Europejska

dodany: 07.03.2013 | tagi: , , ,

Microsoft ukarany grzywną

3

Komisja Europejska nałożyła grzywnę na Microsoft w wysokości 2 244 000 000 zł za usunięcie ekranu wyboru przeglądarki w aktualizacji Windowsa 7. To pierwszy raz, kiedy KE ukarała firmę za zachowanie niezgodne z antymonopolowym zobowiązaniem.

W grudniu 2009 KE miała poważne obawy związane z konkurencją na rynku przeglądarek i wymusiła na Microsofcie, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie oferować użytkownikom ekran wyboru przeglądarki w taki sposób, żeby mogli oni dokonać świadomego i bezstronnego wyboru.

W marcu 2010 taki ekran ujrzał światło dzienne i w przeciągu sześciu miesięcy pobrano 84 miliony przeglądarek. Wszystko zmieniło się, gdy wyszedł Service Pack 1 dla Windowsa 7 w maju 2011. Ekran zniknął, a Microsoft zaczął się tłumaczyć, że spowodowane jest to usterką techniczną.

Niestety ” niefortunne” ominięcie ekranu zostało wykryte  w lipcu 2012 przez KE jako celowe działanie i wszczęte zostało dochodzenie. W październiku tego samego roku KE poinformowało Microsoft o niezgodnościach.

Po wypłynięciu tej informacji zaczęto liczyć straty. Mozilla straciła od sześciu do dziewięciu milionów pobrań swojej przeglądarki po zniknięciu ekranu. KE poinformowała, że w czasie tych 15 miesięcy ekranu wyboru przeglądarki nie widziało około piętnastu milionów użytkowników Windowsa.

Kwota grzywny została obliczona na podstawie wagi i czasu trwania naruszenia. Okolicznością łagodzącą była współpraca Microsoftu, dzięki której grzywna nie wyniosła 10% całkowitego obrotu spółki w roku poprzednim.

Zastanawiam się nad jednym – po co komu ekran wyboru przeglądarki, skoro użytkownik równie dobrze może sam dzięki IE pobrać np. Chrome czy Firefoxa? Microsoft ma swoją przeglądarkę, to jest ich produkt i mają prawo promowania swojego produktu. Czy to działanie sprzeciwiające się zasadom antymonopolowym? Dla mnie nie, bo zawsze mam wybór z jakiej przeglądarki chcę na swoim Windowsie korzystać.

dodany: 11.10.2012 | tagi: , , ,

Europa podliczona za 2011

0

W ubiegłym roku, jak wynika z nowego raportu sporządzonego przez najlepsze agencje zajmujące się cyberbezpieczeństwem w Unii Europejskiej,  jedenaście krajów europejskich doznało poważnych awarii łączności.

Raport opublikowany wczoraj przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (z ang. European Network and Information Agency, w skr. ENISA) mówi o 11 państwach członkowskich, w których odnotowano 51 poważnych awarii w łączności ich krajów w 2011 roku. Raport podaje też, że 60% przypadków dotyczy sieci komórkowych i mobilnego Internetu, a reszta dotyczy usług takich jak telefon i Internet stacjonarny.

Jak widać na wykresie zamieszczonym w raporcie, główną przyczyną problemów, była awaria sprzętu lub oprogramowania, co stanowiło 47% wszystkich przebadanych przypadków, 1/3 wszystkich przypadków było spowodowane awarią stron trzecich. 12 % incydentów spowodowały zjawiska naturalne i ludzkie błędy a tylko 6% było spowodowanych złośliwymi atakami. W raporcie ENISA podała, że były to zazwyczaj ataki niższego szczebla, takie jak wandalizm, kradzież kabla niż cyberprzestępczość.

Ataki średniego i niskiego zaawansowania technicznego były niwelowane w ciągu mniej więcej 31 godzin. Raport podał tylko jeden przykład umyślnego podłożenia ognia na stacjonarnym systemie przełączającego linie, który pozostawił ok. 10 000 osób bez dostępu do Internetu przez 36 godzin. Przeciętny brak dostępu do łączności w przypadku zjawisk naturalnych wyniósł średnio 45 godzin, dla awarii sprzętu około 17, a dla awarii spowodowanej przez strony trzecie wyniósł 9 godzin.

Raport ENISA obejmuje 29 krajów Unii Europejskiej, z czego 9 z nich nie zgłosiło żadnych awarii, a kolejne 9 nie wdrożyło jeszcze systemu sprawozdawczości lub wdrożyło go za późno, aby móc być włączonymi do raportu.

Zgodnie z prawem unijnym, wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do zgłaszania incydentów cybernetycznych i poważnych awarii do ENISA i Komisji Europejskiej raz w roku, przepis wchodzi w pełni w życie od tego roku.

Kolejne sprawozdanie zostanie wydane wiosną 2013 i będzie informować o poważnych awariach i incydentach, które miały miejsce w 2012 i będzie obejmowało wszystkie 29 państw członkowskich.

Obraz użyty w artykule jest własnością ENISA.